Ägare till hemsidan
www.gonvelkamph.net tillhör Gonvel & Kamph, Abogados y Asesores Tributarios, med firma Gonvel & Kamph, S.L. vars uppgifter, för att uppfylla kraven i artikel 10 i lagen LSSICE är: email: info@gonvelkamph.net. Adress för delgivning: Avenida Manolete, Centro Plaza, oficina 1F, 29660 Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), Spanien.

Användande av hemsidan
Den som tillträder och använder hemsidan accepterar fullt ut alla villkor som framgår av dessa villkor.

Användaren är skyldig att använda sidan på ett korrekt sätt och i enlighet med Lag 34/2002, 11 juli, lagen LSSICE och dessa villkor.

Dessutom är användaren ansvarig inför Gonvel & Kamph, eller tredje man, för den skada som användaren kan åsamka någon av dessa genom brott mot nämnda skyldigheter.

Det är totalt förbjudet att använda hemsidan för att skada Gonvel & Kamphs, eller tredje mans, tillgångar eller intressen eller på annat sätt överbelasta, skada eller förstöra nätverk, server eller annan datautrustning (hardware) eller program (software) som tillhör Gonvel & Kamph eller tredje man.

Innehållet på hemsidan och dess länkar
Innehållet på hemsidan har allmän karaktär för att informera om de tjänster som Gonvel & Kamph kan erbjuda, samt våra arbetsområden och specialistkompetens. Om du använder innehållet på webbplatsen gör du det på egen risk.

Det är förbjudet att använda innehållet på hemsidan för att marknadsföra, avtala eller sprida egen eller tredje mans marknadsföring eller information utan Gonvel & Kamphs godkännande.

Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser som vi länkar till.

Copyright
Gonvel & Kamph äger upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till innehållet på hemsidan, grafisk design, programkod m.m. och vi har exklusiv rätt att använda dessa. Det är förbjudet att återge, distribuera, publicera, omskriva (helt eller delvis) innehållet utan tillstånd från Gonvel & Kamph.

Likaså är alla firmanamn, trademark, tecken och symboler av alla dess slag som finns på hemsidan skyddade enligt lag.

Gonvel & Kamph informerar härmed i enlighet med artikel 22 i lag LSSI att vi använder Cookies, som är en textfil som lagras tillfälligt på din dator för att anpassa och optimera vår hemsida för dig. Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar till lagring av cookies eller frågar dig varje gång en hemsida vill lagra cookies. Vi vill dock upplysa dig om att om du gör det, kan sidan fungera något långsammare.